Integracje platformy B2B z systemami ERP

Nieodzownym elementem wdrożenia platformy hurtowej Redbay B2B jest integracja platformy z systemami ERP klientów. Posiadamy doświadczenie w integracjach z ogólniedostępnymi systemami ERP takimi jak systemy Comarch, MS AX, SAP, Insert Subiekt, Polsoft PS2000 a także w integracjach z systemami dedykowanymi naszych klientów. W procesie integracji wykorzystywane są mechanizmy innego z naszych produktów platformy integracyjnej Redbay Integrator (//www.platformaintegracyjna.pl/) co pozwala nam na optmalizację czasu wdrażania oraz daje możliwości integracji bazy produktowej klienta nie tylko z systemem hurtowym B2B ale również z innymi systemami e-commerce.