Integracja rozwiązań

Platforma B2B-Online posiada wiele możliwości integracyjnych z systemami klasy ERP, sklepami internetowymi, systemami CRM oraz każdym innym systemem zewnętrznym poprzez WebService API naszego systemu.

Częstym elementem wdrożenia platformy hurtowej B2B-Online jest integracja platformy z systemami ERP klientów. Posiadamy doświadczenie w integracjach z ogólnodostępnymi systemami ERP takimi jak MS AX, SAP, IFS, Oracle, Subiekt GT, WF-Mag, Polsoft, PS2000, systemy firmy Comarch i wiele innych. W procesie integracji wykorzystywane są mechanizmy innego z naszych produktów platformy integracyjnej Redbay Integrator (https://www.platformaintegracyjna.pl/) co pozwala nam na optymalizację czasu wdrażania oraz daje możliwości integracji bazy produktowej klienta nie tylko z systemem hurtowym B2B, ale również z innymi systemami e-commerce.